cannabis olja

Juridisk bakgrund till marknadsföringen av CBD-olja

Fler och fler människor provar det och CBD olja sprids allt snabbare. Som kosttillskott har produkten dragits tillbaka från marknaden av myndigheterna och många förstår inte varför. För närvarande får cannabidiolbaserade produkter inte saluföras i EU. Den blir dock mer och mer tillgänglig, vi ser den på apotek, i butikshyllor och i nätbutiker, och det sker en verklig dumpning, vilket har stor inverkan på priset på CBD-olja. Vad är då sanningen?

Vi kan identifiera ett fåtal av de produkter som finns på marknaden utifrån myndigheternas anmälningsnummer, eftersom de flesta CBD-preparat nu är registrerade på marknaden som kosmetika eller munvårdsoljor. Kosttillskott är sällsynta, och kapslar är få och sällsynta eftersom de är förbjudna enligt  förbudslista. Varför? De betraktas som nya livsmedel och måste därför genomgå ett långvarigt godkännandeförfarande. Och EU har suttit på den här frågan under en lång tid.

Vad är skälet till förbudet? Detta avslöjas inte av läkemedelsmyndigheten. En gång i tiden hörde vi mycket om de positiva effekterna av CBD, CBG och det betonades också att föreningen THC, som är en läkemedelssubstans, inte ingår i CBD-oljepreparat. I dag kan CBD-olja endast köpas THC-fri med ovannämnda registrering. Vad du behöver veta är att CBD inte är psykoaktivt som THC. Enligt en publikation från Världshälsoorganisationen från 2018 har den aktiva ingrediensen CBD inga negativa hälsoeffekter. Som vi redan vet har den använts framgångsrikt vid behandling av epilepsi. Möjligheten har tagits upp att pågående forskning kan bekräfta dess ångestdämpande, antiinflammatoriska och antipsykotiska effekter. I dagsläget har kliniska studier dock inte bekräftat detta, så vi kan inte göra några officiella påståenden. Det kan inte heller nätbutikerna, men som vi ser finns det många oegentligheter.

Vi väntar på att det ska godkännas som ett nytt livsmedel och marknadsföras som ett kosttillskott. Om CBD börjar marknadsföras med mirakulösa, helande effekter bör vi vara misstänksamma. Endast produkter som har en tillförlitlig tillverkningsbakgrund och oberoende laboratorietester bör köpas.

Amerikansk cbd-olja av god kvalitet i stort urval på usemedical.se cbd webshop.